Inschrijven

Als jij je met jouw hond wil inschrijven voor een cursus of training, dan kun je gebruik maken van ons inschrijfformulier. Je ontvangt vervolgens een bevestiging van jouw inschrijving per mail.

We stellen in het inschrijfformulier enkele vragen over o.a. jouw verwachtingen van de cursus, de voorgeschiedenis, het karakter en de gezondheid van jouw hond. Maar ook over jouw ervaring met honden en het trainen met honden. Wij stellen deze vragen vooraf om een goede inschatting te kunnen maken m.b.t. de inhoud en niveau van de te geven lessen, rekening houdend met jouw kennis en ervaring en de eigenschappen van jouw hond. Indien mogelijk houden wij hier rekening mee m.b.t. het samenstellen van de groep.